עמוד זה מציג את כל האירועים המתרחשים במחלקה השבוע. ניתן לבחור שבוע אחר, או תאריכים שונים, בשדות בתחתית העמוד.

קולוקוויום

The Search for the Exotic : Subfactors and Conformal Field Theory

ינו 16, 14:30-15:30, 2018, Math -101

מרצה

David Evans (Cardiff University)

תקציר

I will discuss the programme to understand conformal field theory via subfactors and twisted equivariant K-theory. This has also resulted in a better understanding of the double of the Haagerup subfactor, which was previously thought to be exotic and un-related to known models.

גאומטריה אלגברית ותורת המספרים

Purity for big Galois representations

ינו 17, 15:10-16:30, 2018, Math -101

מרצה

Jyoti Prakash Saha (BGU)

תקציר

In 1980s, Hida constructed p-adic families of ordinary cusp forms. He showed that the Fourier expansions of the ordinary normalized Hecke eigen cusp forms can be p-adically interpolated. Moreover, their associated Galois representations can also be interpolated via a big Galois representation. The Galois representations associated to cusp forms are known to be pure. This suggests a notion of purity for big Galois representations. In this talk, we will discuss this notion and explain its role in the study of variation in p-adic families.


תאריכים אחרים