פרטי התקשרות

חדר
62/38 (שעות קבלה: -127)
טלפון
77882
דואל
שעות קבלה
ב' 15:00-16:00 (חדר מינוס 120), ב' 17:00-19:00 חדר מינוס 127