המחלקה למתמטיקה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

טלפון +972 8 646 1608/9
פקס +972 8 647 7648
בניין דייכמן (58)
כתובת דואר
המחלקה למתמטיקה
אוניברסיטת בן-גוריון
תד 653
באר-שבע 8410501